Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten ved Lillehammer Helsehus har pr. i dag 6 legeårsverk, og har ansvar for pasientene innlagt i institusjon innen pleie og omsorg i Lillehammer Kommune. Dette inkluderer også intermediærenheten (12 senger) som er et regionalt tilbud. Det er etablert en 8-delt regional sykehjemslegevakt som Legetjenesten deltar på som også inkluderer bl.a kommunal akutt døgnopphold (KAD) plassene (5 senger).

Vi søker etter en sykehjemsoverlege i 100% fast stilling f.o.m. 01.03.20 eller etter nærmere avtale. Skulle det oppstå annen ledighet i avdelingen vil kvalifiserte søkere kunne komme i betraktning for disse også.


Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter innlagt i institusjon ved Legetjenestens ansvarsområde.
 • Institusjonsrettede oppgaver som utvikling av tjenester, og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer.
 • Veiledning og supervisjon. 
 • Tverrfaglig samarbeid, og samhandling med eksterne aktører.
 • Deltakelse i regional sykehjemslegevakt.
 • For særlig kvalifisert søker kan andre relevante funksjoner bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet.
 • Leger med kort tid igjen til spesialistgodkjenning innen allmennmedisin eller relevant spesialitet oppfordres til å søke.
 • Relevant erfaring fra norsk helsevesen.  
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig, samt norsk kulturforståelse.
 • Det er forventelig at søker har oppnådd eller oppnår godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin etter oppstart.

Personlige egenskaper
 • Evne til å samhandle på tvers av interne inndelinger og over kommunegrenser.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Innovativ og nytenkende.
 • Arbeider målrettet og strukturert.
 • Interesse for alders- og sykehjemsmedisin.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Et godt, faglig kollegium.
 • Regionalt faglig samarbeid om alders- og sykehjemsmedisin.
 • Systematisk internundervisning 2 timer pr. uke.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.
Lillehammer kommune har ca. 28. 000 innbyggere og er kjent både som OL-by, vintersportsby og kulturby. Byen ligger ved Mjøsa, har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og vinteraktiviteter.
Vil du vite mer om hvordan det er å bo og jobbe i Lillehammerregionen, trykk her
Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven §25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et evt. intervju
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Naim Degirmenci
Tittel: Sykehjemslege, leder ved Legetjenesten
Telefon: (+47) 98015615
E-post: naim.degirmenci@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Gudbrandsdalsvegen 235
2619 LILLEHAMMER