Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter nye kollegaer som deler våre verdier og vil bli med på laget. Vi har et kollegialt hyggelig miljø i et sykehus hvor pasientene trives.

Vi søker spesialister i anestesiologi, da to av våre overleger har ett års permisjon. Vi er interessert i kollegaer som har mulighet til å vikariere hele året, eller som har muligheter for å vikariere i kortere perioder.

Erfarne LIS (leger i spesialisering) kan også søke på stillingene.

Anestesiavdelingen er en del av Kirurgisk klinikk, som for øvrig består av ortopedi, generell kirurgi, øre-nese-hals, radiologi, klinisk kjemi, fysioterapi og nødvendige støttefunksjoner. Vi disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet med 12 operasjonsstuer, postoperativ, egen barnepostoperativ og poliklinikk. Det er i dag ansatt 11 overleger i anestesiologi.

Vi ønsker at du har bred erfaring, og du må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Har du i tillegg gode samarbeidsevner og høy grad av serviceinnstilling, kan du være den vi søker.

Anestesilegene server Operasjonsavdelingen, hvor vi har 12 moderne operasjonsstuer, medisinsk overvåkningsavdeling og akuttmottak, tannlegehøyskolen (operasjoner/behandlinger i generell anestesi x 1/uke), tannkompetansesenteret (TAKO), psykiatrisk klinikk med ECT-behandlinger og medisinsk klinikk med elektro-konverteringer. I tillegg til generell anestesi og neuraksiale blokader, har vi økende antall interscalen plexus anestesier/analgesier. Årlig har vi ca. 8000 anestesier, herav ca. 700 barn. 

Vi har 10-delt tilstedevakt, og fri etter tjenesteplan hver 10. uke.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud. 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til klinikksjef Lars R. Vasli på telefon 906 96 352.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktperson
Navn: Lars R. Vasli
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 906 96 352
E-post: lava@lds.no
Søknad
Søknad merkes: 2019-185
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO