Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 %  vikariat for LIS 2-3 med mulighet for forlengelse

 Sykehuset i Østfold er et moderne sykehus med spennende arbeidsoppgaver for våre ansatte.  Vi søker etter deg som brenner for faget og vil være med i prosessen med å utvikle Sykehuset Østfold videre i fremtiden.

Stillingene er underlagt akuttmedisinsk avdeling i klinikk for medisin, og er en del av vaktordning i akuttmottaket. Vi har per dags dato 13-delt arbeidsplan for LIS 2 og 10-delt arbeidsplan for LIS 3.

Klinikk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innenfor fagområdene hjerte, lunge, infeksjon, nyre, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og  akuttgeriatri. Egen akuttseksjon og forskningsenhet innenfor hematologi er etablert. Virksomheten har 10 fagseksjoner.

Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø med 57 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, samt intermediær- og intensivsenger som er tilknyttet avdelingen.

Vil du bli en av oss? Du må ha evne og vilje til å jobbe i et aktivt sykehusmiljø med mange nye og utfordrende oppgaver. Aktuelle kandidater kan bli invitert fortløpende til intervju.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Ved interne opprykk kan det bli mulighet for fast stilling.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på
arbeidserfaring. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering
 • Oppgavene vil veksle mellom vakt i akuttmottak, samt sengepost og poliklinikk-arbeid
 • Spesialiseringsløpet for leger som ansettes fast innebærer forpliktelse til å gjennomføre strukturert utdanningsløp, inkludert tjeneste hos annet helseforetak/samarbeidsforetak

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1
 • 2 års erfaring som Lege i spesialisering indremedisin 
 • Kommunikasjon- og samarbeidsevner internt og eksternt
 • Motivert for faglig utvikling
 • Beslutningsevne i en travel hverdag
 • Evne til fleksibilitet  
 • Språkkunnskaper i norsk/skandinavisk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Stort engasjement
 • Evne til å samarbeide i team 

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i en av landets største spesialistsykehus
 • Spennende utviklingsmuligheter og tilrettelegging for forskning
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Dynamisk miljø med korte linjer mellom ledelse og klinikk
 • Jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid hvor dine innspill er svært viktig! 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Nezar Raouf
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91817459
Navn: Monika Lieng Bergan
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 90995147
Arbeidssted
leger i spesialisering (LIS) indremedisin
Kalnesveien 300
1714 Grålum