Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Bufetat, ved region sør, har fått i oppdrag å etablere en ny omsorgs- og behandlingsinstitusjon med til sammen 6 plasser. Lunde behandlingssenter startet driften i 2019. Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Institusjonen skal organiseres og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn. Institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling.

I den forbindelse utlyses en nyopprettet stilling som skal være ansatt i spesialisthelsetjenesten (ABUP), men ha sitt arbeidsted ved den nye institusjonen. Den nyopprettede stilling vil administrativt og faglig være inkludert i Akutt ambulant enhet (AAE), ABUP. Enheten består pr i dag av 21 medarbeidere, derav 2 overleger og 4 psykologspesialister/psykologer.

Du vil være med i etablering av et helt nytt og svært viktig tjenestetilbud der samtidig og koordinert hjelp er grunnsteinen i institusjonen. Det er også opprettet en 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog som har sitt daglige virke ved Lunde behandlingssenter, men er organisatoriske tilknytning til AAE.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i institusjonens inntaksteam og team knyttet til hver enkelt ungdom.
 • Ansvar for gjennomføring og dokumentasjon av lovpålagte helsefaglige vurderinger og vedtak/tiltak som iverksettes ved institusjonen. (jfr. retningslinjer og forskrifter knyttet til Lov om Psykisk Helsevern (LPH). Institusjonen er ikke godkjent for tvang etter Lov om Psykisk Helsevern.
 • Ansvar for å gi hver enkelt ungdom tilbud om behandling.
 • Ansvar for veiledning av personell i institusjonen med tanke på behandlingsplan og gjennomføring, samt deltagelse i team knyttet til hver enkelt ungdom.
 • Gjennomføre medisinskfaglige vurderinger knyttet til inntak og løpende behandling av hver enkelt ungdom, f.eks. behov for medikamentell behandling, somatiske undersøkelser/oppfølging, tilsyn ved selvskading mm.
 • Lege skal ikke arbeide i ordinær vaktturnus ved institusjonen.
 • Forpliktet til å arbeide etter Dialektisk atferdsterapi (DBT) som fagmodell. Modellen er tilpasset miljøterapeutisk behandling og innebærer systematisk samarbeid med familie, øvrig nettverk, barneverntjeneste, skole, BUP, etc.
 • Opplæring og veiledning vil bli gitt.
 • Stillingens innhold og ansvarsområder kan blir endret som følge av beslutninger som gis som i form av nasjonale føringer.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater primært med spesialisering innen barn - og unge
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • God kjennskap til fagområdene barnevern og psykisk helse
 • God kjennskap til familiearbeid/pårørendearbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Personlige egnetheter vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement
 • Evne til å jobbe systematisk og målstyrt
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner

Vi tilbyr

 • Arbeid i en virksomhet i faglig utvikling
 • Å være med å utvikle et nytt tilbud innen barnevern og psykisk helse
 • Engasjert fagmiljø og kollegaer

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Gunnar Oland Åsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 415 07 735
Hjemmeside
Arbeidssted
Overlege til nytt og spennende institusjonstilbud
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S