Kort om arbeidsgiver

Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold består av akuttmottak, observasjonspost, skade- og akutt medisinsk poliklinikk. Med i gjennomsnitt over 90
pasientkontakter daglig, er Akuttsenteret blant de største mottakene i Norge. I
løpet av 2021 vil helt nye lokaler med tilsammen 50 sengeplasser stå klare til
innflytting. Det nye mottaket vil by på moderne fasiliteter til behandling og
oppfølging på akuttrom med integrert røntgenutstyr samt dedikerte senger til
stabilisering av pasienter. I tillegg er det betydelig utvidet kapasitet til
endelig avklaring av pasienter. Våre første akuttmedisinere vil utøve en
sentral rolle i oppbyggingen av et voksende fagfelt ved sykehuset og være
avgjørende for videreutvikling av akuttmedisinske tjenester til befolkningen i
Vestfold.

Medisinsk overlege er organisatorisk knyttet til Akuttsenteret hvor senterleder er nærmeste leder. 

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i akuttmottak og øvrige enheter i Akuttsenteret. 
 • Gjennomføre spesialisering innen Akutt- og mottaksmedisin og bli kompetent i bruken av akuttmedisinsk ultralyd.  
 • Være medisinskfaglig rådgiver for senterleder og være en sentral bidragsyter i:     
 • Oppbyggingen av et robust og tverrfaglig miljø innen akuttmedisin ved SiV.  
 • Veiledning og utdanning av LiS.  
 • Forbedringsarbeid relatert til behandlingskvalitet og systemytelse.       

Kvalifikasjoner

 • Spesialist/LiS i generell indremedisin, kirurgi eller anestesiologi
 • Bred erfaring fra klinisk sykehusdrift.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Liker utfordringene med å behandle akutt- og kritisk syke
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.     
 • Motiveres av å forbedre helsetjenester.  
 • Har gode evner til å samarbeide og dele erfaringer/kunnskaper.  
 • Er fleksibel og ansvarsbevisst. 
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.  
 • Personlig egnethet vektlegges.         

Vi tilbyr

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Runar Danielsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342231
Navn: Gustav Trygve Siqueland
Tittel: Overlege
Telefon: 33342153
Hjemmeside
Arbeidssted
Akuttsenter ved Medisinsk klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg