Kirurgisk avdeling er profilert på laparoskopisk kirurgi og har en regional spissfunksjon i forhold til sykelig overvekt. Det gjøres også en del plastikkirurgi, samt noe urologi. Avdelingen har 6 overlegestillinger og 4 LIS-legestillinger. LIS-leger inngår i 8-delt vakt bak turnuslege, vakt omfatter også ortopedisk avdeling. Avdelingen vektlegger helhetlige pasientforløp og tverrfaglig, teambasert samarbeid.

Vi har fra dags dato ledig 100% stilling som  Lege i spesialisering - generell kirurgi/gastrokirurgi - vikariat 6 mnd med mulighet for forlengelse.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

Poliklinikk

Vakttjeneste

Visitt og deltagelse på operasjonsstua

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ruud
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: (+47) 74215817
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos