Ønskes vikar i 100 % stilling som fastlege ved Brandbu legegruppe f.o.m.2/1-20 og minst 5 mndr.fremover.Legesenteret er svært veldrevet med 5 faste leger og turnuslege + stabil og erfaren medarbeiderstab.3 1/2 praksisdag og 13 % stilling som tilsynslege.Listelengde:knapt 500,men veldig god tilgang av pasienter og stabilt høy omsetning.Interesserte søkere bes ringe hjemmelsinnehaver Tor Gulbrandsen på mobil:41433255 evt.sende søknad til t-gul2@online.no snarest.Personlig egnethet vektlegges.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Tor Gulbrandsen
Tittel: fastlege
Telefon: 41433255
E-post: t-gul2@online.no
Arbeidssted
Brandbru legegruppe
Nedre Hagali 18
2760 BRANDBU