Kort om arbeidsgiver
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Ungdomsklinikken i Arendal har følgende stilling ledig:
1 x 100 % fast stilling for overlege. Tiltredelse etter avtale.
Spesialitet: Barne- og ungdomspsykiatri 

Ungdomsklinikken er en døgnpost. Døgnposten har 6 plasser og tilbyr innleggelser til barn og unge under 18 år fra Aust- og Vest-Agder. Posten har også en familieleilighet. De fleste innleggelser er akutte og kortvarige. Avdelingen er i en omorganiseringsprosess og det er besluttet at døgnposten skal flyttes til Kristiansand i løpet av 2022.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra akuttarbeid/døgnpost er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Kontaktpersoner
Navn: Liv Mari Høgseth
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 952 30 839
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Ungdomsklinikken i Arendal
Klinkenberg 4
4838 ARENDAL