Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling for depressive lidelser er det ledig 100 % fast stilling for overlege, spesialist i psykiatri. Brenner du for psykoterapi, faglig utvikling og forskning, kan dette være stillingen for deg! Tiltredelse etter avtale.

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 12 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.
Avdelingen har tre forsknings- og erfaringsbaserte korttids psykodynamiske terapimodeller. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.
Stillingen vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet.
Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister og psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.
 
Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen


Arbeidsområder:
 • Behandling, utredning og diagnostisering av pasienter
 • Gruppe- og individualterapi
 • Medisinfaglige oppgaver og vurderinger
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre medarbeidere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
 • Spesialist i psykiatri. LIS med kort tid til fullført spesialisering kan også søke
 • Interesse for å arbeide med korttidsdynamisk terapi
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Endring og utviklingsorientert
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Strukturert og systematisk
 • Initiativrik og handlekraftig
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi kan tilby:
 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med spennende kompleksitet
 • Terapiutdanning og veiledning
 • Mulighet for samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad
 • Et godt kollegialt fellesskap
 • Lønne etter avtale
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for depressive lidelser
Kontaktpersoner
Navn: Kari Nedberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 95 26 / 934 46 533
E-post: Kari.nedberg@modum-bad.no
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00 / 922 44 320
E-post: marit.opsahl@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND