Kort om arbeidsgiver
Kristiansand legevakt dekker befolkningens behov for legevakttjenester i 5 kommuner.

Legevakten er i endring i forbindelse med kommunesammenslåing. Det opprettes en ny legevaktstasjon vest i Kristiansand kommune fra 2020, og vi ansetter nå flere leger.

Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig. Kristiansand legevakt vil ha to lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon vil bli liggende på Tangvall i Søgne. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene.

Normal arbeidstid på legevaktstasjonen vil være 10 timer. Arbeid 14-15 helger i året. 

Vi lyser ut 4-8 x 100 % stilling fast. Vi ønsker å bekle disse med noen spesialister i allmennmedisin og leger som har interesse for legevaktmedisin. Vi tilrettelegger for LIS3 løp for de som ikke har spesialitet. 

En av stillingene kan tillegges funksjonen som teamkoordinator. Ønskes en slik funksjon må det fremkomme i søknaden. En slik funksjon vil være tidsbegrenset, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Sykebesøk fra legevakt
 • Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner
 • Utrykning med ambulanse og egen legevaktbil
 • Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå pasienter innlagt på ØHD.
 • Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser
 • Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger
 • Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskriften
 • Deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD 
 • Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver siden legevakten er i endring
 • Teamkoordinator vil også kunne få stedfortrederfunksjon for legevaktoverlege.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon.
 • Norsk LIS1 eller tilsvarende må være gjennomført
 • Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen".
 • Søker må ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • Søker må ha gyldig norsk førerkort. Kopi må vedlegges søknad.
 • Erfaring fra akuttmedisin er en fordel.  
 • Erfaring fra allmennmedisin og sykehjem vektlegges.   
 • Søker må kunne fremvise politiattest.
 • Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel
 • Spesialitet i allmennmedisin eller spesialitet i akutt- og mottaksmedisin vil være ønskelig. Kompetanse fra andre spesialistutdanninger kan vurderes, f. eks. ortoped, barnelege, anestesilege.
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt
Personlige egenskaper
 
Vi ser etter en person som:
 • er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå.
 • er positiv, omgjengelig og som trives både med å arbeide selvstendig og tett sammen med kolleger.
 • er nøyaktig, ryddig og faglig orientert, og trives i et hektisk arbeidsmiljø.
 • er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon.
 • kan utføre selvstendig arbeid med førstehjelp og kunne bistå med forflytning og løft av pasienter.
 • kan arbeide på alle tider av døgnet- også nattevakter.
 • er effektiv, og har evne til å jobbe med høy intensitet.
 • har evne til å jobbe i team og tverrfaglig.
 • er interessert i fagutvikling og nytenkning.
 • er selvstendig.
 • har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende.
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn. Har du konkrete forventninger til lønn bør dette komme frem i søknaden. 
 • Godt faglig og spennende miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger 
 • Tilrettelegging av LIS3 løp, der denne tjenesten inngår, for leger som er under spesialisering
 • Oppstart etter nærmere avtale. Men ønskelig med opplæring i desember.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Solfrid Jacobsen Rike
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90654262
Arbeidssted
Kristiansand legevakt - Eg og Søgne
Egsveien 102
4611 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Jobb i Kristiansand- mulighetenes by!

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image