Kort om arbeidsgiver

Helse Fonna, Haugesund sjukehus, har ledig ein fast 100% stilling som overlege i nevrologi.

Nevrologisk seksjon er organisert i medisinsk klinikk, saman med indremedisinske seksjonar, habilitering og pediatri. 
Seksjonen har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikker), nevrofysiologisk laboratorium og ein sengepost med 9 senger til generell nevrologi og 6 senger til slagpost.
Sjukehuset har ein radiologisk avdeling med bl anna MR og DATscan.

Innan nevrologi har vi for tida 7 overlegestillingar og 8 stillingar for LIS.

 

Arbeidsoppgåver

 • Overlege jobbar på sengepost saman med LIS, har eigen poliklinikk, og har vakter etter fast turnus
 • Det er moglegheit for subspesialisering innan nevrologi
 • Undervisning og supervisering av LIS
 • Det er for tida 6-delt vakt for overlegane, med aktiv vakt fram til k 20 og døgnkontinuerlig tilstedevakt for LIS
 • Dersom søkjaren har godkjenning som nevrofysiolog kan det bli aktuelt med delt nevrolog-/nevrofysiolog stilling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som nevrolog er eit krav 
 • Det er eit krav at søkjaren meistrar norsk eller anna skandinavisk språk godt, skriftleg og munnleg
 • Kandidatar som er snart ferdige som spesialist og kan konstituerast er også velkomne til å søka

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein entusiastisk og omgjengeleg nevrolog
 • Du har god motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Høg arbeidskapasitet
 • Fokus på kvalitet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Arbeid- og lønnsvilkår blir avtalt på grunnlag av gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Årleg 10 dagar fri med lønn til kurs / kongress og NOK 20.000 til fordjuping 
 • Sjukehuset kan hjelpa til med å skaffa personalbustad og barnehageplass
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå, moglegheit for deltaking i relevante studiar
 • Deltid stiling kan drøftast om ønskeleg
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Ineke Hogenesch
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 52732590
E-post: ineke.hogenesch@helse-fonna.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi/slag seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5504 Haugesund