Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på omtrent 500.000 pasienter og ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker og Bærum, Buskerud og noen kommuner i Vestfold og Oppland.  Drammen sykehus ligger ca. 40 minutters kjøring fra Oslo og har enkel tilgang til kollektivtransport.

Vi har ledig et vikariat i 100% overlegestilling, med en varighet på 6 måneder. Det er mulighet for forlengelse. Andre vikariater kan bli ledige ved eventuell intern tilsetting i stillingen.

Arbeidsoppgaver

Overleger ved Barne- og ungdomsavdelingen driver primært med pediatrisk behandling ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. Man må påregne ambulering i Vestre Viken. Vi har i dag ambulant poliklinikk ved Ringerike sykehus, HSS og Bærum sykehus. Ut over dette har også avdelingen barsel-oppdrag ved sykehusene i Kongsberg, Ringerike og Bærum.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært overlege med bred pediatrisk kompetanse til barneavdelingen i Drammen. Ansettelse i stillingen krever dokumentert spesialisering. Kompetanse innen nevrologi, onkologi eller gastro er ønskelig. Forskerkompetanse vektlegges også.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for arbeid med barn vektlegges ved tilsettingen. Fleksibilitet med tanke på ambulering og barsel-oppdrag i Vestre Viken er en forutsetning for tilsetting i stillingen.

I henhold til helsepersonellovens § 20 a skal det fremlegges politiattest innen tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr

Barneavdelingen har et godt sosialt og faglig miljø på tvers av profesjoner, med alle subspesialiteter representert.

Avdelingsoverlege er nærmeste leder, og kan kontaktes vedrørende spørsmål knyttet til stillingen.

Vi ber om at søknad sendes elektronisk. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Anders Morken
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: anders.morken@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen