Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet
Gjøvik kommune har ca 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo og 9 mil fra Gardermoen. Det er et godt 
offentlige transporttilbud i byen og til/fra byen. Gjøvik er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng. 

Gjøvik Kommune overtar driftsansvar for Gjøvik Legesenter i 2020. 
Fastlegehjemlene blir selvstendig næringsdrivende (8.2 avtaler), i tillegg til at legesenteret nå utvider med 1 kommunaltansatt LIS3.

Gjøvik Legesenter er veldrevet og velutstyrt legesenter med dyktige helsesekretærer i et stort og moderne legekontor i Gjøvik sentrum. Legesenteret benytter System X som journalsystem.

Gjøvik kommune søker nå kommunalt ansatt fastlege for lege i spesialisering (LIS3). 
Gjøvik kommune vil sammen med legesenteret sikre spesialsierings-forløpet.
Listen vil ved oppstart være på 700 pasienter, med forventing om økning underveis i spesialiseringsløpet.

Arbeidsoppgaver
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk. 
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler.
 • Kommunal bistilling er aktuelt, og kan tilpliktes ved behov.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter en lege i spesialsiering (LIS3).
 • Godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
 • Har evne og interesse for samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • Søker må beherske norsk skrftlig og muntlig godt.
 • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges.
Vi kan tilby
 • Gode kollegiale forhold med erfarne legekolleger i et moderne og velutstyrt legekontor.
Kommunen kan tilby:
 • Fast kommunal ansettelse
 • Tilrettlegging for spesialiseringsforløpet i allmennmedisin
 • Veiledning 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen ved Tom Henning Thune, fastlege, tlf. 995 79 543 eller Lene Berntzen, tjenesteleder Helse, tlf. 994 77 850.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig 
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist    18.11.2019    Utlyst dato    28.10.2019    Vårref    3848
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tom Henning Thune
Tittel: Fastlege
Telefon: 995 79 543
Navn: Lene Berntzen
Tittel: Tjenesteleder Helse
Telefon: 994 77 850
Arbeidssted
Gjøvik Legesenter
Fahlstrøms plass 1
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image