Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet
Gjøvik kommune har ca 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo og 9 mil fra Gardermoen. Det er gode offentlige transporttilbud i byen og til/fra byen. Gjøvik er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier 
og skiløyper i skogterreng. 

Gjøvik kommunevil i 2020 overta driftsansvar for Gjøvik Legesenter, herunder personalansvar for hjelpepersonell. 
Samtidig gjøres Gjøvik Legesenteret om til et 8.2 legesenter.

Gjøvik kommune har nylig kjøpt 2 hjemler ved legesenteret, og søker etter selvstendig næringsdrivende fastleger etter ASA 4310 pkt. 8.2. 
Egen fastlegeavtale regulerer ansvarsforhold mellom kommunen og fastlegene ved legesenteret, samt at legene har en internavtale for kollegial fraværsdekning. 

Gjøvik legesenter er et veldrevet og velutstyrt legekontor med dyktige helsesekretærer i Gjøvik sentrum. Gjøvik legesenter er et stort og moderne legekontor hvor 6 allmennleger er tilknyttet i et godt arbeidsmiljø. Legesentert benytter System X som journalsystem. 

Betingelser for overdragelse avtales med kommunen i tråd med sentrale avtaler.
  
Listestørrelsen på begge hjemlene vil være mellom 900-1100 pasienter, etter avtale.
 Arbeidsoppgaver
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk. 
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
 • Kommunal bistilling er aktuelt, og kan tilpliktes ved behov.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.
 • Ta del i fagutvikling ved legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter en lege med interesse innen allmennpraksis, spesialist i allmennmedisin, eller en utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt. 
 • Den som ansettes må forholde seg til internavtalen mellom legene ved Gjøvik Legesenter.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
Vi kan tilby
 • Spennede og variert praksis med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et moderne og velutstyrt legekontor i Gjøvik Sentrum.
 • Tilrettelegging av spesialiseringforløp hvis aktuelt.
Nærmere informasjon om stillingen ved Tom Henning Thune, fastlege og daglig leder, tlf. 995 79 543 eller
Lene Berntzen, tjenesteleder Helse, tlf. 994 77 850.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Søknadsfrist    18.11.2019    Utlyst dato    28.10.2019    Vårref    3849
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tom Henning Thune
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: 995 79 543
Navn: Lene Berntzen
Tittel: Tjenesteleder Helse
Telefon: 994 77 850
Arbeidssted
Gjøvik Legesenter
Fahlstrøms plass 1
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image