Kort om arbeidsgiver
rland legesenter har ledig fastlegehjemmel fra 01.02.20.
Ørland legesenter er et etablert og veldrevet senter med 7 leger og LIS1.
Ørland legesenter har et godt innovativt fagmiljø som er under stadig utvikling.
Det er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost med 4 KAD senger og felles legevaktsenter for 4 kommuner. Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud.


Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i allmennmedisin med ei liste på 1000 pasienter.
  • Fastlegestillingen utøves som privatpraktiserende lege med driftstilskudd som tilfaller kommunen. Dette dekker faste utgifter til drift og personell. Ingen utgifter for legen fra første dag.
  • Det stilles krav om deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid.
  • Det ligger p.t. ingen faste oppgaver knyttet til pkt.12.1 i rammeavtalen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen. Ved behov kan offentlig legearbeid påregnes.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege. Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. På legekontor og legevakt benyttes SystemX, det er ønskelig med kjennskap til programvaren.

Personlige egenskaper
  • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som evne til samhandling, ansvarlighet og være en god bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø. Det er til tider en hektisk arbeidshverdag hvor det er nødvendig å takle utfordringer og takle stress.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ørland kommune (gamle)
Helse og velferd
Kontaktpersoner
Navn: Morten Jensvold
Tittel: Fastlege
Telefon: 906 91 310
Navn: Anita Dyrendahl Sjøbakk
Tittel: Leder Ørland Legesenter
Telefon: 984 13 188
Navn: Karin Helen Størseth
Tittel: Leder helse og familie
Telefon: 970 84 446
E-post: karin.storseth@orland.kommune.no
Arbeidssted
Ørland legesenter
Skolegata 9
7130 BREKSTAD