Kort om arbeidsgiver
Hovseterhjemmet er Oslos største sykehjem, og stod klart til innflytting sommeren 2017. Sykehjemmet har store beboerrom, takterrasse, sansehager, vakker utsikt til store deler av Oslo, fotpleier, frisør, massasje, butikk, bar, kino og egen kafè. Vi har 15 dagsenterplasser, 24 spesialplasser for demens, 139 ordinære plasser fordelt over 7 enheter, og egen kulturenhet. Våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, fagutviklingssykepleier, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører og musikkterapeut. Vi har store ambisjoner hva gjelder kvaliteten i våre tjenester og i å skape den gode dagen for våre beboere.
Vi ønsker å høre fra deg som vil gjøre en forskjell i eldreomsorgen. På Hovseterhjemmet vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Du får god mulighet til egenutvikling og læring.

Vi har et engasjert tverrfaglig team, og det er korte veier for å komme med nye ideer og forslag. Du får mulighet til å følge våre beboere tett, og du vil få dine egne ansvarsoppgaver.
Kvalitet og beboerfokus er våre fanesaker og dette gjør arbeidet meningsfullt og gøy.  Vi er i utvikling og ønsker denne høsten å bli kjent med nye kollegaer. Har du lyst å bli vår nye lagspiller?      

Hovseterhjemmet har to leger i 100 % stilling i tillegg til turnuslege deler av året.  

Vi har nå ledig et vikariat i 100% stilling.  

Ønsket startdato for stillingen: 01.02.2020

Varighet: 1 år, med store muligheter for forlengelse 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar på sykehjemmet
 • Mottak og oppfølging av pasienter; utredning og behandling, både i kurativ og palliativ fase
 • Oppfølging av pårørende
 • Veiledning av turnusleger og medisinstudenter
 • Deltakelse i internundervisning, fagutvikling og tverrfaglig arbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra og/eller interesse for sykehjemsmedisin
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Krav om fullført LIS-1 tjeneste 

Personlige egenskaper
 • God evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
 • God evne til etisk refleksjon
 • Evne til å ta store avgjørelser
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse på relevante kurs og møter, internt og eksternt
 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Unicare
Kontaktpersoner
Navn: Silje Kaarstein Moan
Tittel: Lege
Telefon: 466 26 698
E-post: siljekaarstein.moan@unicare.no
Navn: Inger Johanne Walstad
Tittel: Daglig leder
Telefon: 23 43 44 23
E-post: ingerjohanne.walstad@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hovseterhjemmet
Landingsveien 12
0767 OSLO