Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i trår med gjeldene regelverk
  • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
  • Mulighet for andre kommunale oppgaver
Kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Søker må være spsialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
  • Søker med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunal tjeneste vil bli foretrukket
Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen.
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skedsmo kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Knut Berven
Tittel: Fastlege
Telefon: 416 54 880
Navn: Hedi Anne Birkeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 911 29 107
Arbeidssted
Knut Bervens legekontor
Storgata 26
2000 LILLESTRØM