Kort om arbeidsgiver

BUPA, med ca. 320 stillinger er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA har vært
gjennom en omstilling og består av 9 seksjoner:
5 poliklinikker, Seksjon for
Akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og
Seksjon for nevropsykiatri. Det er opprettet egen forsknings- og
utviklingsenhet ved klinikken.  Opptaksområdet for avdelingen har ca.
109 000 barn og unge i 26 kommuner.

Drammen BUP har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til barnebefolkningen i opptaksområdet som til sammen
har ca. 30 000 barn og unge i alderen 0 til 18 år. Vi har god
spesialistdekning, og har nå 5 overleger og 3 LIS-stillinger.  

Vi har ledig fast LIS stilling i 100%.
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknaden sendes elektronisk.

Ved eventuell intern rekruttering vil andre stillingsbrøker og vikariater bli ledig.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram
 • Stillingen inngår i BUPA's hjemmevaktordning, fortiden 14-delt m/LIS i primærvakt.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Relevant erfaring
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne.
 • Beherskelse av norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Søker må ha mål om å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri          

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Legespesifikk undervisning og legemøter for alle leger i avdelingen avholdes regelmessig.
 • God tilbud via Velferdsforeningen.

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Torun M. Valø Balchen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 32861534
E-post: Torun.Valo.Balchen@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen BUP
Rådhusgata 33
3019 DRAMMEN