Kort om arbeidsgiver
Sykehjemslege/Helsestasjonslege 80/20 % 

Vil du bli en del av nye Aurskog-Høland kommune? 
Rømskog og Aurskog-Høland kommune slås sammen til en kommune fra 01.01.2020. Visjonen for den nye kommunen er muligheter, miljø og mangfold. Vi ønsker oss medarbeidere som viser den nye kommunen sine verdier i praksis; åpenhet, tillit og samhandling

Aurskog-Høland kommune har ledig en 100 % fast stilling som lege hvorav 80 % av stillingen er som tilsynslege og 20 % av stillingen som helsestasjonslege.
Stillingen som tilsynslege er i hovedsak ved Hemnes sykehjem og Aurskog sykehjem. Kommunens helsestasjon har beliggenhet sentralt på Bjørkelangen. 

Det er totalt 1,8 årsverk som tilsynslege ved sykehjemstjenesten i Aurskog-Høland kommune. Samlet utgjør det 150 sykehjemsplasser fordelt på sykehjem ved Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. 

Sykehjemmet på Hemnes og Aurskog har til sammen 100 sykehjemsplasser. Det er kun langtids-plasser på begge sykehjem. 

Vi søker etter en sykehjemslege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid.

Det er ca. 0,42 legeårsverk knyttet til helsestasjon og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen ligger under Forebyggende helsetjenester barn og unge, og her arbeider helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, jordmor, familieterapeuter og leger. 

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.03.2020 

Faglige kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Gode dataferdigheter.
 • Stillingen krever at du har førerkort og disponerer bil.
Arbeidsoppgaver ved sykehjem og helsestasjon:
 • Medisinsk ansvar for pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Legevisitt i samarbeid med sykepleiere på avdelingene.
 • Årskontroll og legemiddelgjennomgang av pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Internundervisning og veiledning i sykehjemstjenesten.
 • Helseundersøkelser av barn etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Samarbeid med helsesykepleier for å fremme barns helse og trivsel, og fange opp barn med behov for oppfølging.
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjonen og helsestasjon for ungdom.
Vi vektlegger:
 • Evnen til å jobbe selvstendig, og ikke være redd for å ta ansvar.
 • Evnen til å jobbe i team.
 • Vi legger vekt på et godt samarbeid med pasient, pårørende og andre ansatte. 
Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr:
 • Spennende utviklingsoppgaver og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med kommuneoverlege i Aurskog-Høland kommune, Farhat Anjum, tlf.: 400 95 677. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Farhat Anjum
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 400 95 677
E-post: farhat.sarwar.anjum@ahk.no
Arbeidssted
Sykehjem i Aurskog-Høland kommune og Helsestasjon på Helsehuset
Parkveien 2
1940 BJØRKELANGEN