Kort om arbeidsgiver

DPS Halden - Sarpsborg - Haldenklinikken

Vil du bli vår nye kollega? Vi er 3 overleger og 4 LIS-leger (blant mange andre dyktige medarbeidere) på Haldenklinikken som søker nye kollegaer. 

På Haldenklinikken har vi en poliklinikk, et ambulant akutteam og 3 døgnposter. Post 1 har 17 senger, og er en 7 døgnspost. Posten behandler i hovedsak psykoselidelser, og prioriterer 6 senger til medisinfri behandling. Post 2 er en almennpsykiatrisk post som i hovedsak behandler pasienter med angst/depresjon, personlighetsforstyrrelser og rus problematikk. Posten har 12 senger, og er en 5 døgnspost, dvs. pasientene reiser på permisjon i helgene. Miljøterapi er en viktig del av behandlingen på våre døgnposter. Tverrfaglig team består av seksjonsleder, overlege, LIS-lege, psykolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, musikkterapeut og miljøpersonell. Lege ved post 2 følger opp medisinske oppgaver ved post 3 som er en områdedekkende Enhet for spiseforstyrrelser - og er en 5 døgnspost med 4 senger.

 Det er per dags dato ledig stilling både på poliklinikk og døgn, og det blir ytterligere 1 ledig stilling i 2020 på døgnpost.


Dette er oss, Sykehuset Østfold!

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og utskrivelse av pasienter
 • Individuell oppfølging av pasienter etter behov
 • Samarbeid tverrfaglig team
 • Delta i inntaksmøte/vurdering av henvisninger
 • Dokumentasjon
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatisk undersøkelse og oppfølging
 • Ukentlig møter med behandlere på døgnseksjonene

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Jobber teamorientert
 • Interessert i - og ønsker å bidra til utvikling av faget i seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Faste møter med alle legene i DPS Halden - Sarpsborg
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling
 • Fast internundervisning i poliklinikkene
 • Faste årlige felles fagdager for HSDPS og FDPS 
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kari Gjelstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 76 943
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, Haldenklinikken
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden