Verdighetsenteret har ledig en 100% fast stilling for lege.
Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som utvikler, formidler og implementerer kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Vår visjon er å skape et samfunn som skal sikre sårbare gamle en verdig alderdom.

Arbeidsoppgaver: 
Fagutvikling, undervisning, rådgivning, veiledning, nettverksbygging, mm. Stillingen inngår i ledergruppen. Noe reise må påregnes.

Kvalifikasjoner: 
Erfaring og kompetanse fra palliasjon, geriatri, allmennmedisin eller annen relevant spesialitet. Gjerne forsknings- og publiseringserfaring. God formidlingsevne. Må mestre norsk både muntlig og skriftlig. Må ha norsk autorisasjon.

Personlige egenskaper: 
Engasjement og interesse for eldreomsorg. Like å undervise og skrive. Kunne samarbeide både tverr- og flerfaglig. Kunne jobbe selvstendig, ta initiativ. 

Vi tilbyr: 
Lønn etter avtale. Forsikrings- og pensjonsavtaler. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Gode muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver.


Søknadsfrist: 11.11.19
Startdato: Snarest mulig
Sted: Bergen
Mer informasjon om stillingen: www.verdighetsenteret.no
Kontaktperson: Gro Helen Dale, ghd@verdighetsenteret.no
Søknad og CV sendes til: soknad@verdighetsenteret.no
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Verdighetsenteret
Kontaktperson
Navn: Gro Helen Dale
Tittel: ghd@verdighetsenteret.no
Arbeidssted
Ellerhusens vei 35
5043 BERGEN