Det er ledig fast stilling som seniorrådgiver/lege/overlege i Området smittevern, miljø og helse, Seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging.
Seksjon for resistens og infeksjonsforebygging består av ca. 11 personer og
inngår i en avdeling som har smittevern og beredskap som hovedansvarsområde. Avdelingen
består av rundt 50 medarbeidere med ulik bakgrunn. Rask tiltredelse er ønskelig.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og
redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet.
Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området.
Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være
av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning
for instituttets samfunnsoppdrag og mål.

Seksjon for resistens og infeksjonsforebygging består hovedsakelig av medarbeidere med helseprofesjonsutdanning. Arbeidsmiljøet er trivelig med høyt tempo og mange interessante oppgaver innen overvåking, forskning og rådgivning knyttet til smittsomme sykdommer. Avdelingen har nasjonalt beredskapsansvar på sitt område, og bredt internasjonalt samarbeid, inkludert arbeid mot antibiotikaresistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner. Vi bidrar også inn i ulike vaktordninger på instituttet som smittevernvakta. Vi utdanner kandidater innen infeksjonsepidemiologi gjennom EU-programmet EPIET. Flere ansatte har også gjennomført denne utdanningen, som er spesielt rettet mot overvåking, anvendt forskning og håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer.

Forskningen i seksjonen er konsentrert om infeksjonsepidemiologi, dvs. forekomst av og
årsaker til infeksjoner, samt effekt av smitteverntiltak. Vi publiserer
overvåkingsdata basert på data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer
(MSIS) og Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)). Vi bidrar inn i flere
internasjonale prosjekter. Det er pågående forskning på aktuelle temaer rundt
implementering og effekt av smitteverntiltak, samt innen
infeksjonsepidemiologi.  

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utvikling og kvalitetssikring av overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens
 • Ansvar for å utarbeide anbefalinger om forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og anbefalinger for håndtering av pasienter med slike infeksjoner samt anbefalinger innen antibiotikaresistensfeltet. Deltakelse i analyser av data fra helseregistre og videreutvikling av registrene
 • Bidra i utarbeidelse av veiledere og rådgiving basert på disse
 • Bidra til iverksetting av relevante deler av instituttets strategi og områdets utviklingsplaner, blant annet innenfor forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens
 • Bidra til å nå avdelingens mål innen overvåking, beredskap, rådgiving og forskning
 • Bidra inn i smittevernvakten
 • Endelig sammensetning av arbeidsoppgaver avhengig av kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå, norsk autorisasjon og helst erfaring fra norsk helsetjeneste
 • Erfaring med smittevern, antibiotikastyring, medisinsk mikrobiologi eller infeksjonsepidemiologi er ønskelig
 • Forskningserfaring på doktorgradsnivå er ønskelig
 • Erfaring med epidemiologi, registerarbeid og helseanalyser er ønskelig
 • Kunnskap eller erfaring med implementering av tiltak, implementeringsforsking eller audits er ønskelig
 • Gjerne erfaring med saksbehandling og skriftlig utarbeiding av råd og veiledning
 • Norsk/ skandinavisk og engelsk må beherskes skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert, ryddig og strukturert med stor arbeidskapasitet
 • Evne til selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Egenskaper som nøyaktighet, initiativ- og gjennomføringsevne tillegges avgjørende betydning     

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Line Vold
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 48241458
Navn: Hanne-Merete Eriksen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 92419477
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Lovisenberggata 8
0456 Oslo