Deleliste med tiltredelse ved Haugerud legesenter DA i 2019.
En yngre lege ønsker avtale om deleliste, livsvarig. Det er ønskelig at den som tildeles delelisten er interessert i å arbeide 50 % de neste årene. Pr. i dag består fastlegelisten av 1100 pasienter med et listetak på 1500 pasienter. Delelisten er tilknyttet Haugerud Legesenter, med fastlegehjemmel i Bydel Alna, Oslo kommune.

Senteret er bydelens største legesenter lokalisert på Haugerud senter, sentralt ved Haugerud T- banestasjon i lyse og trivelige lokaler. Senteret har 9 legehjemler, turnuslege og er også samlokalisert med psykologer og fysioterapeuter i et godt faglig og sosialt fellesskap.

For mer informasjon se http://haugerudlegesenter.no/

Betingelser for overtakelse av delelisten må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen føres videre i legesenterets lokaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen og inngå internavtale med hjemmelshaver og øvrige leger før oppstart. Videre må individuell fastlegeavtale inngås med bydelen.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7,5 t/u.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid inkludert delaktighet i kontorets drift.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Ivaretagelse av nødvendige administrative.
 • Oppgaver knyttet til delelisten.
Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter kollega med arbeidserfaring fra allmennmedisin.
 • Du ønsker å spesialisere deg i allmennmedisin eller er ferdig spesialist.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Beherske norsk tilsvarende nivå C1 i Det felles europeiske rammeverket for språk (samt gjennomført norsk turnustjeneste).
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet.
 • Høy faglig kompetanse. 
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt. 
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Gode samarbeidsevner knyttet til felles pasienter.
 • Fleksibel med hensyn til arbeidsdager.
 • Vi ønsker en lege med høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Interesse for å bidra i bydelens plan og utviklingsarbeid.
 • Senteret er organisert som et DA med like eierandeler. Betingelser for overtakelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.
Fastlegeforskrift og avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn. Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret, kan kontaktinformasjon legesenteret oppgitt i annonsen benyttes.

Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert.
 
Vi tilbyr flott fagmiljø, godt arbeidsmiljø og hyggelige lokaler.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.

Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Silja Rekdal
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 406 30 690
E-post: silja.rekdal@gmail.com
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 975 59 474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Haugerud legesenter
Haugerudsenteret 1
0673 OSLO