Kort om arbeidsgiver
Tiller distriktpsykiatriske senter (DPS) er en avdeling i Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital. DPSet er lokalisert i Trondheim og har et geografisk opptaksområde på 81 000 innbyggere over 18 år. DPSet har tre allmennpoliklinikker, en poliklinikk for unge voksne (18-25 år), en regional poliklinikk for hørsel og psykisk helse og ambulante team, hhv ACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam) og ambulant akutteam (AAT). Døgnenheten har 28 plasser fordelt på krise -og kortidsseksjonen og allmenn -og psykoseseksjonen. Tiller DPS har også en spesialpoliklinikk for behandling av spiseforstyrrelser med områdefunksjon for St. Olavs hospital.

Senteret er godkjent for tre år av spesialistutdanningen i psykiatri.

Ledig 100% fast stilling for  LIS3
Ledig 100% vikariat for LIS3 fra 01.01.20. ett års vikariat med mulighet til forlengelse.
Søknaden skal inneholde legeforeningens legestillingsskjema (HPR legeskjema), der manglende antall måneder av spesialiseringen kommer tydelig frem.
Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser.
 • Tverrfaglig samarbeid i team og samarbeid med primærhelsetjenesten er viktige oppgaver.
 • Alle leger inngår i vaktordning i psykisk helsevern.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som gode samarbeidsevner, evne til å være løsningsorientert og arbeide i team.
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø.
 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing.
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Karin Vik Helle
Tittel: overlege/seksjonsleder
Telefon: 72823900
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avd.sjef
Telefon: +47 72 82 39 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Tiller DPS, Divisjon Psykisk Helsevern
Østre Rosten 55
7075 Tiller