Kort om stillingen
I forbindelse med de endringer samhandlingsreformen medførte for organisering av de kommunale tjenester, opprettet Sør-Varanger kommune i 2015 en fast 50 % stilling som lege med særlig ansvar for eldreomsorg. Kommunen fikk ansatt lege i denne stillingen straks etter opprettelsen, men stillingen er nå ledig fra 01.11.2019.

Hovedarbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene består av organisering og koordinering av den kommunale tilsynslegevirksomheten, organisering av KAD-seng(er) samt ordinært tilsynsarbeid ved kommunale institusjoner i tillegg til andre oppgaver delegert fra kommuneoverlegen. Oppgavene skal løses i samråd med kommuneoverlegen og stillingen er underlagt kommuneoverlegen.
Det er gode muligheter for legevaktkjøring eller som vikar for fastleger på enkeltdager i tillegg.

Kvalifikasjoner
Erfaring fra tilsynslegearbeid vil tillegges stor vekt. Erfaring fra fastlegevirksomhet eller annen legevirksomhet er også ønskelig. Kompetanse når det gjelder sårstell vil være en fordel og vil vektlegges. I en slik stilling er det viktig at søker snakker og forstår godt norsk.

Vi tilbyr
Sør-Varanger kommune har etablert egen virkemiddelordning for fastlegene med 2 uker tjenestefri med lønn per år samt 4 måneder Nord-Norgespermisjon med lønnskompensasjon hvert 3. år. Lønn under kursdeltakelse er også innført som virkemiddel. Disse virkemiddeltiltakene vil også gjelde for denne stillingen, men vil bli beregnet ut fra 50 % stilling.
Inngåelse av avtale om stilling i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler etc.

Spørsmål om stilling
Mona Søndenå
Kommuneoverlege
E-post: Mona.Sondena@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 47 64 45 19
Arbeid: 78 97 76 60/635

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.
Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Om Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Søndenå
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47 64 45 19
E-post: Mona.Sondena@sor-varanger.kommune.no
Arbeidssted
Kirkenes
Storgata 2
9900 KIRKENES