Kort om arbeidsgiver
Kontoret er godt opparbeidet, veldrevet og vel utstyrt. Listelengden er i dag 1250 pasienter. Godt kollegialt nettverk og vikardekning. Det benyttes journalsystemet SystemX.

Hjemmelen deles med praksisinnehaver, og ledig andel er minimum 50 % med forventet gradvis økende andel og forventet praksisovertakelse senest etter 8 år. Stillingen kan kombineres med annen legestilling.
 
Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Det kan tilpliktes offentlig legeoppgaver innenfor kommunens
helse- og omsorgstjenester og innenfor kommunens samfunnsmedisinske oppgaver.

Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.

Tildeling av dele-fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene), og forutsetter enighet med praksisinnehaver om vilkår for drift og overtakelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege i Ringerike kommune
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Mariana Aksenova Dehli
Tittel: Fastlege
E-post: marina.dehli.legekontor@hotmail.com
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel Dehli
Arbeidssted
Legekontor Mariana Aksenova Dehli
Søndre torv 7
3510 HØNEFOSS