Kort om arbeidsgiver
Oppgavene vil variere og rullere med øvrig legetjeneste, og det dreier seg om legeoppgaver i:
 • Sykehjem, både korttid, langtid og utskrivingsklare fra sykehus
 • ØHD
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Daglegevakt
 • Helsestasjon for ungdom
 • Veiledning av AKS-studenter, og ved oppnådd spesialitet vil det inngå veiledning av LIS3.
Kvalifikasjoner:
 • Gjennomført minst 2 års fastlegepraksis
 • Oppnådd vaktkompetanse ihht akuttmedisinforskriften
 • Erfaring fra sykehjemsarbeid
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Erfaring med forbedringsarbeid
Vi søker deg som også har følgende egenskaper:
 • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • God evne og lyst til å samarbeide tverrfaglig
 • Jobber selvstendig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, også i behandlingen av pasienter i livets siste fase
 • Løsningsorientert og fleksibel, siden vi har mange oppgaver å løse.
Vi tilbyr:
 • Utdanningsaktiviteter for spesialiteten i allmennmedisin og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin
 • Deltakelse i forbedringsarbeid
 • Spennende tverrfaglige samarbeidsarenaer
 • God pensjonsordning i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kliniske legetjenester
Kontaktperson
Navn: Susanne Prøsch
Tittel: Overlege kliniske legetjenester
Telefon: 91890093
E-post: susanne.monica.prosch@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Sandefjord medisinske senter
Skiringssalveien 26
3208 SANDEFJORD