Kort om arbeidsgiver
Oppgavene vil omfatte: 
 • Sykehjem, både korttid, langtid og utskrivingsklare fra sykehus
 • ØHD
 • Helsestasjon 0-5 år
 • Daglegevakt
 • Helsestasjon for ungdom 
 • Veiledning av LIS3 og AKS-studenter 
Kvalifikasjoner: 
 • Spesialist i allmennmedisin 
 • Veilederkompetanse 
 • Forbedringskompetanse 
 • Erfaring med sykehjemsarbeid 
Vi søker deg som også har følgende egenskaper: 
 • Svært gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 
 • Svært god evne til å samarbeide tverrfaglig 
 • Jobber selvstendig 
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, også i behandlingen av pasienter i livets siste fase 
 • Løsningsorientert og fleksibel, siden vi har mange oppgaver å løse. 
Vi tilbyr: 
 • Utdanningsaktiviteter i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin 
 • Utdanningsaktiviteter for å opprettholde rett til tilleggstakst for spesialiteten allmennmedisin 
 • Deltakelse i forbedringsarbeid
 • Spennende tverrfaglige samarbeidsarenaer
 • God pensjonsordning i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Lønn etter avtale 
Kvalifiserte søkere må oppgi minimum 2 referanser for å bli vurdert. 
Oppstart i tidsrommet fra 2. januar 2020 – 31. mars 2020. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kliniske legetjenester
Kontaktperson
Navn: Susanne Prøsch
Tittel: Overlege kliniske legetjenester
Telefon: 91890093
E-post: susanne.monica.prosch@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Sandefjord medisinske senter
Skiringssalveien 26
3208 SANDEFJORD