Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeansvar for listepopulasjonen
  • Praksisen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen, allmennlegeutvalg og lokalt samarbeidsutvalg.
  • Til stillingen er tillagt en dag pr. uke sykehjemsarbeid.
  • Stillingen medfører deltakelse i den interkommunale legevakten i Arendal, som har 8 timers vakter.
Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege, gjennomført LIS1
  • Påbegynt eller oppnådd spesialitet i allmennmedisin.
  • Vi leter etter en kollega som kan passe inn i fellesskapet ved senteret.
Personlige egenskaper
  • God evne til samarbeid og kommunikasjon.
  • Søker må være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karl Vidar Johannessen
Tittel: Fastlege
Telefon: 97176105
E-post: kvjohan@online.no
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99262690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Arbeidssted
Vinkjelleren legesenter
Storgaten 60
4876 GRIMSTAD