Kort om arbeidsgiver

BUP Lillehammer/Otta er en enhet med ca 35 fagstillinger fordelt på to poliklinikker – en på Lillehammer og en på Otta. Vi server 13 kommuner fra Lillehammer i sør til Lesja i nord hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater.

BUP Lillehammer har god tverrfaglig bredde og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende. Nå har vi ledig en 100% fast stilling som barn- og ungdomspsykiater.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid ved enheten
 • Samarbeid eksternt med ulike instanser
 • Veiledning av det øvrige personalet, samt undervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Relevant klinisk erfaring, herunder særskilt utredning og behandling av barn, ungdommer og deres familier.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil være avgjørende for ansettelsen.
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel, høy arbeidskapasitet, og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå.
 • Interesse for å utvikle tjenestene for barn og unge.  

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Vi er for tiden i en prosess med stort fokus på fagutvikling, slik at stillingen vil innebære en unik mulighet til å påvirke dette.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Ansettelse skjer iht gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Sykehuset kan være behjelpelig med overgangsbolig.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Karin Boson
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 94173597
Arbeidssted
Barn- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer-Otta
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer