Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?

Akutteam tilbyr rask helsehjelp til personer som opplever nyoppstått psykisk krise, eller forverring av en kjent psykisk lidelse. Det er et mål at teamet skal redusere behovet for innleggelser på sykehus. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykolog/spesialist, psykiater, LIS og psykiatriske sykepleiere. Alle er solid utdannet for å kunne hjelpe effektivt og raskt i en krisesituasjon. De fleste pasienter møter i akutteamets lokaler på DPS'et ved Åråsen stadion i Lillestrøm, men teamet ambulerer også ved behov. Teamet tilbyr oppfølging i inntil 6 uker og disponerer 4 plasser på DPS'ets korttids døgnseksjon.

 

DPS Nedre Romerike består av døgnseksjon og 4 polikliniske seksjoner. Disse dekker kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 172 223 innbyggere. DPS Nedre Romerike har 16,5 overlegestillinger og for tiden 7 LIS. Vi befinner oss på Åråsen stadion i Lillestrøm, en kort togtur fra Oslo sentrum.

 

Vi ønsker overlege i 100 % stilling, men kan diskutere stillingsprosent.

Akutteamet har ledig fast stilling som psykiater fra 01.12.19.

Alle søkere må søke elektronisk.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med spesialistkompetanse og ivareta spesialistmedvirkning i behandling av pasienter i akutteamet, men også i enkelte tilfeller resten av DPS.
 • Differensialdiagnostisering av pasienter
 • Kollegaveiledning
 • Medisinvurderinger
 • Deltakelse i ukentlig felles legemøte for alle legene ved DPS
 • Delta i felles vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning
 • Erfaring fra akuttpsykiatrien er en fordel
 • Videreutdanning i kortidsbehandling (for eksempel kognitiv terapi) er ønskelig
 • Trives med å jobbe akutt, hvor intensitet i arbeidsdagene er varierende med til tider høyt tempo
 • Overlegen forutsettes oppdatert på gjeldende lovgivning innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer
 • Må ha førerkort
 • Må beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Trives med forholdsvis høyt tempo, raske avgjørelser og varierte oppgaver
 • Evne til å arbeide strukturert og avgrenset
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Pasientorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Like å jobbe tverrfaglig 

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå, samt et godt sosialt og pulserende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig oppdatering, videre/etterutdannelse
 • Teamet har stor fokus på kollegastøtte samt personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for å delta på internundervisning på DPS'et samt felles undervisning i regi av divisjon for psykisk helsevern
 • Mulighet for forskningsaktivitet
 • Akutteamet disponerer leasing biler og ambulerer der det vurderes hensiktsmessig
 • Gode velferdstilbud i Ahus 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Rune Størset
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 48118618
Navn: Astrid M. Merdem
Tittel: Seksjonsleder/Psykologspesialist
Telefon: 48043939
E-post: astrid.merdem@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon akutt NR, Akershus universitetssykehus HF
C.J Hansensvei 29
2007 Kjeller