Legevikariat
 
Vi søker
Vi søker engasjerte leger med interesse for geriatri og palliasjon. Erfaring fra tilsvarende stillinger vil telle positivt, men
er ikke et krav.
 
-Lege til vikariat fra 01.01.20-31.12.20 i 80 % stilling med god mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Dette i
forbindelse med at en av våre leger skal ut i utdanningspermisjon.
-Lege til vikariat fra 01.03.20-01.05.20 i 80 % stilling. Eventuelle medisinstudenter med lisens som kan jobbe
enkeltdager i denne perioden og sommeren 2020 er også aktuelle.
-2 Medisinstudenter med lisens til ca. 6-8 ukers vikariat sommerferien 2020.
 
Kort om stillingen
Sykehjemmet har 3,4 årsverk fordelt på 4 leger.
Du vil ha fast arbeidstid 4 dager i uken mellom 08.30-16, med mulighet for tilpasninger. I tillegg inngår alle legene i
firedelt hjemmevaktordning på kveld/natt og helg.
 
Arbeidsoppgaver
Som lege ved BRKS er arbeidsdagen svært variert og spennende. Vi tilstreber stabilitet slik at hver lege vil ha
hovedansvar for bestemte avdelinger. Vi jobber samtidig tett sammen blant annet ved ukentlige fellesvisitter på våre
korttidsposter. Vi roterer avdeling med jevne mellomrom slik at alle legene skal få erfaring og kompetanse innen de
ulike fagfelt. Ved vår lindrende enhet jobber en med komplekse palliative pasienter. På korttidsavdelingen har vi både
rehabilitering, indremedisinske og kirurgiske pasienter. Våre langtidsposter har også et vidt spenn av utfordringer både
innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Legene inngår i sykehjemmets tverrfaglige team og vi
jobber tett opp mot øvrige yrkesgrupper, samt innad i legegruppen. Vaktordningen vår dekker akutte hendelser kveld,
natt, helg med utrykningstid på 30 minutter. Det er i gjennomsnitt ca. 15 telefonhenvendelser per uke. Ordningen gir en
unik mulighet til god oppfølging av våre pasienter. Nyutdannede leger vil ha tilgang på bakvakt.
 
Krav til stillingen
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, og vi stiller krav til gode norskkunnskaper.
 
Personlige egenskaper
Vi vektlegger at søker er en selvstendig, fleksibel og innehar gode samarbeidsevner.  
 
Vi tilbyr
Jobben er knyttet til et av Norges største sykehjem, og vi er stolte av å kunne tilby utfordrende oppgaver, stor fleksibilitet
og konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold med offentlig tjenestepensjon.
Arbeid ved BRKS kan brukes som inntil 2 års tellende tjeneste til spesialiteten i allmennmedisin. Vi er pliktig til å legge
opp spesialiseringsløp for ansatte med gjennomført LIS 1 og behov for spesialisering.   
 
Søknad sendes
Vi tar kun imot elektroniske søknader. Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Bergen Røde Kors
Sykehjem, telefon 55397700.
 
Attester, vitnemål og annen dokumentasjon legges ikke ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju.
 
Til alle søknader stilles det krav om arbeids-/oppholdstillatelse, og gode norskkunnskaper er en forutsetning for å
komme i betraktning som søker.
 
På grunn av høyt press i arbeidsmarkedet, forbeholder vi oss retten til å besette stillingen før søknadsfristen går ut
dersom den rette kandidaten søker. Oppgitt søknadsfrist vil derfor være veiledende.
 
 
Søknadsfrist    17.11.2019          Utlyst dato 18.10.2019                   Vårref  538
 
Kontaktperson Thea Marie Moell, Avdelingsoverlege, tlf: 55397793, mobil: 41601995, thea.moell@brks.no
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen Røde Kors Sykehjem
Kontaktperson
Navn: Thea Marie Moell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 55397793
E-post: thea.moell@brks.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bergen
Ellehusensvei 35
5043 BERGEN