Kort om arbeidsgiver
Vi utlyser en fastlegehjemmel knyttet til Høybråten legekontor. Listelengden er for tiden 1200. Legesenteret er organisert som et DA og består av 4 leger hvorav tre er spesialister i allmennmedisin. Det benyttes CGM journalsystem.

Se nettsider:
http://www.hoybraatenlegekontor.no/
OBS: kun elektroniske søknader vil aksepteres.
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart.  

Arbeidsoppgaver
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar med for tiden 1200 pasienter.
 • Fastlegene kan tilpliktes inntil 7,5 timer offentlig legearbeid/uke.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt.
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret. Betingelser for inntreden i gruppepraksisen må derfor avtales med legesenteret i tråd med avtaleverket mellom legeforeningen og Oslo kommune.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin.
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Gode digitale ferdigheter.   
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Trude Bakke
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 920 42 063
Navn: Gunnar Rusten
Tittel: Fastlege-hjemmelsinnehaver
Telefon: 926 07 477
Arbeidssted
Høybråten legekontor
Folkvangveien 26
1086 OSLO