Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik er et landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Valdres, og Ambulant Akuttenhet Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet.

Gjøvikregionen har mye å by på sommer som vinter både av aktiviteter, attraksjoner og arrangementer innen f. eks både idrett og kultur. Godt tilrettelagt med barnehager, skoler mv. Avstand til Oslo er 13 mil med gode buss- og togforbindelser.

Enhet for spiseforstyrrelser er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av Gjøvik sykehus, samlokalisert med poliklinikk Gjøvik. Vi er en spesialpost med områdefunksjon for  Sykehuset Innlandet. Enheten er godkjent for tvang.

Enheten har ti døgnplasser, og driver i tillegg med utstrakt poliklinisk virksomhet. I tillegg veiledning overfor samarbeidspartnere  både internt og eksternt. 

Vi har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere;  pr nå totalt 22.57 årsverk bestående av psykologspesialist, overlege, samt  godt kvalifisert miljøpersonale.  

For å styrke behandlergruppa, søker vi nå etter en  engasjert overlege i psykiatri.   


Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig oppfølging av pasienter, psykiatrisk og somatisk.
 • Organisert pårørendearbeid.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i enheten og mot eksterne samarbeidspartnere i opptaksområdet.  
 • Nært samarbeid med somatikk.
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning/veiledning.
 • Aktuell møtevirksomhet.
 • Inngå i vaktordning for døgnenhetene på Gjøvik. 
 • Behandling av pasienter med spiseforstyrrelse i døgnavdeling.  

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri.
 • Erfaring fra tilsvarende virksomhet vil være en fordel.
 • Avdelingen er en miljøterapeutisk avdeling, noe som fordrer evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, veiledning av miljøpersonale, samt veiledning av samarbeidspartnere
 • Kompetanse til å gjennomføre terapi med enkeltpasienter.  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, positiv innstilt til endring og bevaring, tåle utfordringer og nye oppgaver.
 • Evne til å fremme godt arbeidsmiljø og bedrive aktiv kollegaveiledning.  
 • Fleksibel og motivert av endringer.  
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved ansettelse.    

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling og endring
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Ansettelser skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Tjenestepensjonsordning i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Rune Nyhus
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 46929464
Navn: Liv Hammerstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97494312
Arbeidssted
DPS GJØVIK, ENHET FOR SPISEFORSTYRRELSER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgt. 11
2819 Gjøvik