Kort om arbeidsgiver
Vil du utdanne deg til spesialist i allmennmedisin og bli en av Narvik kommunes nye fastleger? 

Narvik kommune har ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Torvet Legesenter, en veletablert tre-legepraksis. Narvik kommune har til sammen 18 fastlegehjemler og 3 turnusleger.

En av fastlegene ved legesenteret ønsker nå å trappe ned og derfor utlyses hjemmelen som deleliste. Fastlegene ved Torvet legesenter er spesiallister i allmennmedisin og en av disse er godkjent veileder.

Legesenteret har velkvalifisert hjelpepersonell og tar imot medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.
CGM online benyttes som journalsystem og senteret er tilkoblet Norsk helsenett. 

Narvik kommune har hatt god og stabil fastlegedekning i mange år. Vi er nå i starten på et generasjonsskifte, parallelt med et behov for å øke kapasiteten i ordningen. Vi er en av kommunene i Nord-Norge som deltar i pilotprosjektet ALIS-Nord og har fått tildelt 2 ALIS-Nord kandidater i privat næringsdriftsmodell.

Som utdanningslege ved Torvet legesenter kjøper du deg inn i legesenteret og har ansvar for drift av kontoret på lik linje med de øvrige legene. Midler fra Helsedirektoratet gjør det mulig med økonomisk støtte i start- og utdanningsperioden og Narvik kommune tilbyr følgende:
 • Utdanningsstøtte til næringsdrivende ALIS til dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste
 • Kurs- og veiledningsdager inntil kr. 50.000 pr. år i 4 år. I en startperiode vil du motta forsterket basistilskudd ved at kommunen dekker opp basistilskudd til oppnådd listestørrelse inntil 600 pasienter, samt tilskudd til etablering
 • Kommunen dekker utgifter til veiledning 2 timer/uke av spesiallist, samt gruppeveiledning
Prosjektledelse i ALIS-Nord vil sammen med ALIS-lege og kommunen utarbeide en utdanningsplan som gjelder for hele utdanningsperioden. Det vil tilrettelegges for god veiledning, kurs og kontinuerlig supervisjon under utdanningsløpet.
Synes du at dette høres interessant ut er du velkommen som søker, ta gjerne en uforpliktende telefonsamtale med enhetsleder Astrid Schøning på telefon 916 74 209.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på 800. Narvik legesenter er en gruppepraksis  med kollegial fraværordning
 • Inntil 7,5 timer pr.uke allmenne offentlige legeoppgaver (sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste m.m.) i deler av utdanningsløpet
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning med inntil 2-3 vakter per måned. Legevakten har "ønsketurnus", og du vil dermed ha mulighet velge de vaktene du ønsker
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Lyst til å drive privat praksis med de fordeler det medfører
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en lege med gode samarbeidsevner, som ønsker å drive privat legepraksis i et senter sammen med flere private leger
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig samtidig som du også må kunne jobbe i team
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt
Vi tilbyr
 • Spennende utdanningsstilling i erfarent allmennlegemiljø
 • Legesenteret har nyrenoverte lokaler med moderne utstyr, midt i Narvik sentrum
 • Legesenteret har per i dag 3 leger som er spesiallister i allmennmedisin, og det er 1 turnuslege tilknyttet legesenteret
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune (gamle)
Torvet Legesenter
Kontaktperson
Navn: Astrid M. Schøning
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 916 74 209
E-post: astrid.schoning@narvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Ref.nr 4139028814
Arbeidssted
Torvet Legesenter
Dronningens gate 45
8514 Narvik