Kort om arbeidsgiver
Vil du utdanne deg til spesialist i allmennmedisin og bli en av Narvik kommunes nye fastleger, eller er du allerede spesiallist?

Narvik kommune har opprettet en ny fastlegehjemmel ved Narvik legesenter. Narvik kommune har per i dag 18 fastlegehjemler og 3 turnusleger. Narvik legesenter har i dag 3 legehjemler, hvorav 2 av legene er spesiallister i allmennmedisin og den tredje er ALIS-lege.

Narvik kommune har hatt god og stabil fastlegedekning i mange år. Vi er nå i starten på et generasjonsskifte, parallelt med at vi har et behov for å øke kapasiteten i ordningen. Vi er en av kommunene i Nord-Norge som deltar i pilotprosjektet ALIS-Nord og har fått tildelt 2 ALIS-Nord kandidater i privat næringsdriftsmodell.

Som utdanningslege ved Narvik legesenter kjøper du deg inn i legesenteret og har ansvar for drift av kontoret på lik linje med de øvrige legene. Midler fra Helsedirektoratet gjør det mulig med økonomisk støtte i start- og utdanningsperioden og Narvik kommune tilbyr følgende:
 • Utdanningsstøtte til næringsdrivende ALIS til dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste
 • Kurs- og veiledningsdager inntil kr. 50.000 pr. år i 4 år. I en startperiode vil du motta forsterket basistilskudd ved at kommunen dekker opp basistilskudd til oppnådd listestørrelse på inntil 600 pasienter
 • Kommunen dekker utgifter til veiledning 2 timer/uke av spesiallist, samt gruppeveiledning
Prosjektledelse i ALIS-Nord vil sammen med ALIS-lege og kommunen utarbeide en utdanningsplan som gjelder for hele utdanningsperioden. Det vil tilrettelegges for god veiledning, kurs og kontinuerlig supervisjon under utdanningsløpet.
CGM online benyttes som journalsystem og senteret er tilkoblet Norsk helsenett.

Synes du at dette høres interessant og spennende ut, er du velkommen som søker til oss!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med enhetsleder Astrid Schøning, telefon 916 74 209.
Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter med listetak på 800. Narvik legesenter er en gruppepraksis med kollegial fraværsordning
 • Inntil 7,5 timer per uke allmenne, offentlige legeoppgaver (sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste mm) i deler av utdanningsløpet
 • Deltakelse i interkommunal legevaktordning med inntil 2-3 vakter pr. måneder. Legevakten har "ønsketurnus",  og du vil dermed ha mulighet velge de vaktene du ønsker
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du må ha lyst til å drive privat praksis med de fordeler det medfører
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker en lege med gode samarbeidsevner, som ønsker å drive privat legepraksis i et senter sammen med flere private leger
 • Du bør være faglig interessert, positiv, serviceinnstilt og kunne jobbe selvstendig, samtidig som du også må kunne jobbe i team
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt
Vi tilbyr
 • Spennende utdanningsstilling i erfarent allmennlegemiljø
 • Legesenteret flyttet inn i nye lokaler for 5 år siden, og holder til i et middels stort utleiebygg med apotek, dagligvarebutikk og frisør på samme flate
 • Legekontorene er relativt store og er moderne utstyrt
 • CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune (gamle)
Helsetjenester og miljø, Narvik kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid M. Schøning
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester
Telefon: 916 74 209
E-post: astrid.schoning@narvik.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Allmennlege/ ALIS-lege, Narvik legesenter AS 4141822752
Arbeidssted
Narvik legesenter AS
Frydenlundsgaten 15
8517 NARVIKNarvik
Søk på stillingen