Kort om arbeidsgiver

100 % stilling - vikariat for LIS i nukleærmedisin

Nukleærmedisin er organisert under avdeling for bildediagnostikk. Radiologer og nukleærmedisinere er organisert sammen i en seksjon. Avdelingen er kjent for høy faglig standard, positiv innstilling og et godt arbeidsmiljø. Den nukleærmedisinske enheten har for tiden 2 faste overleger og 1 LIS. Nukleærmedisinere og radiologer har et tett og velfungerende samarbeid både i forbindelse med granskning av hybridundersøkelser og i forbindelse med fagutvikling.

Som det første områdesykehuset i Norge fikk Sykehuset Østfold PET/CT i 2015.

Avdelingen utfører det meste av rutineundersøkelser innen generell nukleærmedisin:
Skjelettscintigrafi, CBF, DaTSCAN, epidepride, thyreoideascintigrafi, leukocyttscintigrafi, tektrotyd, parathyreoideascintigrafi, sentinel nodescintigrafi ved brystkreft og malignt melanom, Meckels divertikkelscintigrafi, renografi, DMSA nyrescintigrafi, myocardscintigrafi, SeHCAT, lungeventilasjon og perfusjon, lever/miltscintigrafi, F18-FDG PET/CT (helkropp, hjerte og hjerne), F18 PSMA og F18 Flutemetamol PET/CT.
I tillegg til dette utføres terapi av benigne thyreoideasykdommer samt behandling med Xofigo.

I 2018 ble det utført ca. 1800 SPECT/CT og ca. 900 PET/CT.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuell spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid på dagtid hverdager
 • Granskning av alle typer nukleærmedisinske undersøkelser som utføres ved avdelingen
 • Gjennomføring av hjertebelastninger
 • Bidra på MDT-møter 
 • Deltagelse i avdelingens undervisningsopplegg

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med radiologi eller nukleærmedisin er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø/læringsmiljø 
 • Strukturert og bred opplæring med sikte mot spesialisering i nukleærmedisin 
 • Oppgradert utstyrspark med PET/CT og SPECT/CT
 • Avsatt tid til deltakelse på kurs som ledd i spesialistutdanningen
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jostein Gleditsch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 16 436
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk
Kalnesveien 300
1714 Grålum