Kort om arbeidsgiver

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling er underlagt Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT), sammen med de tre øvrige laboratoriefagene, Bildediagnostisk avdeling, smittevern samt Medisinsk teknikk og e-helse. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Stillingen rapporterer til direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi og inngår i direktørens ledergruppe. Avdelingsleder vil være leder for Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling som pr. i dag favner ca. 80 ansatte, fordelt på flere lokasjoner.

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling holder til i moderne lokaler, med mye nytt utstyr, og avdelingen har seksjonerte enheter:

Medisinsk fag og forskning, Immunhematologi, Blodgiving, Blodgiving Ski, Komponentfremstilling og Blodbanksekretariat og pasientbehandling. 

 Avdelingen har drift på lokasjonene:

Nordbyhagen, Kongsvinger sykehus (iht. samarbeidsavtale er Blodbankvirksomheten underlagt Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi – daglig drift), Ski (tidligere Ski sykehus), Jessheim og Lillestrøm. I tillegg benyttes blodbuss til tapping flere steder.

Avdelingen har samarbeidsavtaler med Martina Hansens Hospital og LHL sykehuset Gardemoen om medisinsk faglig rådgivende tjeneste, utredende immunhematologiske analyser og leveranse av blodkomponenter.

Avdelingen har en viktig rolle som leverandør av diagnostiske tjenester, behandling og rådgivningstjenester innen fagområdet til avdelingen.

Avdelingens hovedoppgaver består av:

 • Tapping av blodgivere og produksjon av blodkomponenter
 • Utlevering og forsendelse av blod- og blodprodukter.
 • Immunhematologiske analyser av pasienter, blodgivere og gravide
 • Transfusjonsmedisinsk pasientbehandling med afereser og venesectio
 • Undervisning i klinikken og på sykehjem.
 • Medisinsk faglig ansvar for medisinsk immunologi og allergologi
 • Forskning og utviklingAvdelingen er akkreditering etter ISO15189 og godkjent som undervisningsenhet for leger i spesialistutdanning gruppe II og praksisutdanning av bioingeniører.

Vi søker en dynamisk avdelingsleder, med ønske om å lede en fremragende avdeling. Sentrale fokusområder vil være kvalitet, pasientsikkerhet og effektiv virksomhetsstyring. Ytterligere må avdelingsleder ha fokus på å løfte avdelingen akademisk.

 
Vår avdelingsleder er en pådriver i utviklingen av en moderne serviceleverandør inn mot den kliniske virksomheten i universitetssykehuset, med god forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp.

Avdelingsleder for Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling vil inneha en krevende og spennende lederstilling.  

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av avdelingen
 • Drifte avdelingen iht. blodforskriften, samt andre eksterne og interne krav
 • Være en pådriver i utviklingen av en moderne serviceleverandør inn mot den kliniske virksomheten i universitetssykehuset
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp
 • Resultatsikring som fokusområde
 • Ha et sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Stimulere og bidra til faglig utvikling og forskning

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning på universitetsnivå/masternivå
 • Relevant utdanning innenfor ledelse
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeider
 • Ønskelig med forskningskompetanse /-erfaring
 • Forståelse for og evne til å prioritere prosjekter og forskningsarbeid
 • Minst 2 års relevant praksis fra fagområdet (iht. Blodforskriften)

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med medisinske fagmiljøer
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • Gode forutsetninger som motivator og å bygge opp virksomme team rundt deg
 • Iboende holdninger som understøtter sykehusets adferdsverdier
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En krevende og spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor offentlig interesse
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Janne Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: 95335871
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen