Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.

Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er seksjonert i 9 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, Radiografi, Intervensjon, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski, Seksjon Kongsvinger og Nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger.


Seksjon Nukleærmedisin har ledig nyopprettet overlegestilling med hovedansvar for PET/CT:

Fra januar 2020 blir det ledig en nyopprettet overlegestilling ved seksjon Nukleærmedisin. Det pågår for tiden etablering av digital PET/CT på AHUS med oppstart drift 30.april 2020, og det søkes etter en nukleærmedisiner med bred erfaring og kompetanse innen PET/CT. Vedkommende skal delta som en del av teamet i oppstartsfasen. Dette innebærer utarbeidelse av protokoller, kvalitetssikring, undervisning og kommunikasjon med klinikken. Det vil også bli aktuelt med etablering og deltagelse i forskningsprosjekter. Stillingen innebærer i tillegg rotasjon på andre laboratorier i seksjonen.

Per i dag er det ansatt tre overleger, en LIS (lege i spesialisering), tre radiografer og fem bioingeniører ved seksjonen. Det pågår en ansettelsesprosess av flere radiografer og bioingeniører. Seksjonen tilbyr varierte undersøkelser innen SPECT/CT og terapier og disponerer tre SPECT/CT kameraer.

Vi ønsker i vårt team en overlege som brenner for faget og som kan være med i etableringen av PET/CT og drive seksjonen fremover og som har visjoner for utvikling av PET med tilhørende forskning på Ahus, og som har stor interesse og kompetanse innen de stadig mer spesifikke nukleærmedisinske behandlingene.

Alle søkere må søke elektronisk.

   

Arbeidsoppgaver

 • Delta aktivt i oppstartsfasen av PET/CT, samt i videre drift 
 • Tett samarbeid med seksjonsoverlege 
 • Bidra i forskning og fagutvikling innen både egen seksjon og på BDA/Ahus 
 • Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet i avdelingen 
 • Delta i seksjonens daglige bildediagnostiske arbeid 
 • Veilede LIS 
 • Delta i undervisning internt og eksternt
 • Delta i multidisiplinære/tverrfaglige møter 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha autorisasjon og være godkjent spesialist i nukleærmedisin, med bred kompetanse innen PET/CT
 • Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig
 • Søkere med doktorgrad og/eller forskererfaring  er sterkt ønsket og vil bli prioritert
 • Ønskelig med erfaring innen radiologi  

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må ha gode veiledningsegenskaper
 • Interesse for forskning og fagutvikling 
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Gro Frostad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67966544
Navn: Vivi Jøraholmen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 67966629
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Nukleærmedisin, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog