Kort om arbeidsgiver
Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar også oppgaver som kommuneoverlege. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse. 

Kommunen deltar i et velfungerende interkommunalt legevaktsamarbeid med legevakt lokaler i sykehuset i Kristiansund. Kommunen har også et interkommunalt øyeblikkelighjelptilbud som også er lokalisert i Kristiansund.

Legehjemmelen som lyses ut her innehar 8 % kommunale oppgaver rettet imot helsestasjon.

Kommunen drifter legekontoret mot at kommunen mottar basistilskuddet.

Stillingen har en listelengde på 900 personer.

Stillingen er ledig 1. september 2020


Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Primært søkes det etter spesialist i allmennmedisin. Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet
 • Søker må kunne fremlegge politiattest

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler
 
Personlige egenskaper
 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentliglova § 25, andre ledd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjemnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Magne Sæterbø
Tittel: Kommunelege
Telefon: 909 77 193
Navn: Ragnhild Kleive
Tittel: Avdelingsleder for helse og omsorg
Telefon: 957 48 857
Arbeidssted
810, Torget
6631 BATNFJORDSØRA