Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har fastlegehjemmel ledig for overdragelse til ny eier fra medio juni 2020, eller etter nærmere avtale.
Hjemmelen er tilknyttet Moa legesenter AS. Listestørrelse er 1300, pr 01.10.2019 står det 1328 innbyggere på listen.
Moa legesenter er en veldrevet 3-legepraksis med rutinert hjelpepersonell bestående av helsesekretærer i 2,8 stilling.
Legesenteret ligger praktisk til i Moa helsehus. Lokalene leies av Ålesund kommune.
Journalsystem er CGM.
 
Betingelser for overdragelse avtales med hjemmelshavere etter retningslinjer fra Legeforeningen.
Det er i dag ingen kommunale oppgaver tillagt hjemlene, men etter avtale mellom lege og Ålesund kommune kan lege tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling med minimum 6 mnd. varsel.


Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet som fastlege og kollega i senteret.
  • God kunnskap om norsk lovverk.
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
  • Ønskelig med selvstendig vaktkompetanse.
  • Overtakelse av fastlegehjemmel forutsetter fremleggelse av tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune (gamle)
Legetjenester og akutt helseberedskap
Kontaktpersoner
Navn: Roar Pedersen
Tittel: Lege, Moa legesenter AS
Telefon: 70 16 46 00/ 481 56 133
Navn: Torfinn Vingen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 970 14 452
Arbeidssted
Moa Legesenter AS
Vestmoa 6
6018 ÅLESUND