Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Nordlandet legesenter
Det er ledig nyopprettet fastlegehjemmel, med listetak på 900 pasienter. Ved oppstart vil det være 400 pasienter på listen da de 4 nåværende legene reduserer sine lister med 100 pasienter hver.
 
Kommunale legeoppgaver
For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov.
Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. Legevakten er lokalisert ved Kristiansund sykehus. Det er relativt lav vaktbelastning. Legevakten er under utvikling.
Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.
Kvalifikasjonskrav
Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:
  • Godt utviklede samarbeidsevner.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Fleksibilitet og arbeidskapasitet.
  • Personlige egnethet.
  • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.
Øvrige vilkår
For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.  Politiattest kreves .

Ved overtakelse av hjemmel gis det rekrutteringstilskudd på 250 000.-                                                                                            
Søknad
Søknad må sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg. Søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.
Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/etnisk bakgrunn.
Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 71575430
E-post: Astrid.Grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nordlandet legesenter
Nordmørsveien 54
6517 KRISTIANSUND N