Utlyser et 60 % vikariat i allmennpraksis ved Romerike Legesenter.

Legesenteret består av 3 leger og 2 faste helsesekretærer. Kontoret er veldrevet og har et godt arbeidsmiljø. Legesenteret ligger rett ved siden
av Romerikssenteret på Kløfta.

Det er et 9 måneders vikariat med mulighet til forlengelse med oppstart
01.01.20.

Send CV med referanser til email-adresse.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Hanna Nordeide
Tittel: Fastlege
Telefon: 46383384
E-post: Hanna.nordeide@yahoo.com
Arbeidssted
TIVINSTO KLINIKK
Trondheimsveien 84
2040 KLØFTA