Kort om arbeidsgiver
 Vi har ledig stilling som stipendiat i tilknytning til oppstart av trombektomi ved Ahus

Ahus vil få et av landets største opptaksområder for trombektomi ved akutt hjerneslag, med behandlingsansvar for en befolkning på 900 000 (AHUS og Sykehuset Innlandet sykehusområde), altså omfattende opptaksområder ved flere sykehus. I samarbeid mellom Divisjon for Diagnostikk og Teknologi (DDT) v/Bildediagnostisk avdeling og Medisinsk divisjon v/Nevrologisk avdeling vil sykehuset etablere et følgeforskningsprosjekt, der overordnet målsetning vil være screening og seleksjon av korrekte pasienter til trombektomi. Prosjektet vil etableres i samarbeid med flere fagområder, og innbefatte seleksjon basert på klinikk, avansert bildediagnostisk metodikk, og andre biomarkører og ha som delmål etablering av algoritmer for sensitiv og spesifikk deteksjon av behandlingsbare tromber ved hjelp av disse metodene.
Fra før av gir Nevrologisk og Bildediagnostisk avdeling avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte hjerneslag, og har felles etablerte behandlingslinjer for rask propp-oppløsende behandling. Prosjektet tar utgangspunkt i etablert ekspertise og forskningskompetanse ved avdelingene, samt prosjektskisse og protokoll (som er under utarbeidelse).
 
Prosjektet er i første omgang finansiert ca. et år frem, men planlegges utvidet, med mulighet for doktorgradsløp.

Bildediagnostisk avdeling er en avdeling med ca. 280 ansatte og har en moderne utstyrspark, som gir store muligheter for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er organisert i  seksjoner for bla. radiologi overleger, LIS, radiografi, brystdiagnostikk, intervensjon, nukleærmedisin. Ved Nukleær, Bryst og Intervensjon er overlegene organisert i aktuell seksjon. Bildediagnostisk avdeling har 3 overleger, en professor og to første amanuensisser med bistilling ved UIO. 

Nevrologisk avdeling består av seksjoner for generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevrorehabilitering, poliklinikk, nevrofysiologi, nevropsykologi samt seksjon for forskning og utvikling. Avdelingen har stort pasientvolum som gir et bredt grunnlag for utdanning innen nevrologi. Nevrologisk avdeling har pt. 4 professorater.  

Alle søkere må søke elektronisk.
   

Kvalifikasjoner
  • Søkere med spesiell interesse/kompetanse innenfor cerebrovaskulære sykdommer/ klinisk nevrologi, bildediagnostikk, billedanalyse/informatikk, medisinsk biokjemi, informatikk eller annen forskningskompetanse ønskes, og videre veiledning vil bli gitt innen disse områdene. 

Personlige egenskaper
  • Spesialister i radiologi/nevrologi/medisinsk biokjemi og kandidater med kort tid igjen til spesialiteten oppfordres til å søke
  • Klinisk og forskningsmessig kompetanse vektlegges, samt samarbeidsegenskaper og faglig profil innen foretakets satsningsområder (se strategisk plan for Ahus: www.ahus.no)
  • Søker bør være interessert i et doktorgradsløp

Vi tilbyr
  • Hyggelig arbeidsmiljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling og forskningsprosjekter 
  • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
  • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter og rettigheter som følger gjeldende overenskomst. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd. Stillingene lønnes etter gjeldende overenskomst. 
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tormod Fladby
Tittel: Avdelingsleder, Nevrologisk avdeling
Telefon: 67 96 95 27
Navn: Nina Rolland Krogh
Tittel: Avdelingsleder, Bildediagnostisk avdeling
Telefon: 67 96 00 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien25
1474 Nordbyhagen