Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling, Stord sjukehus, er det ledig stilling for lege i spesialisering, vikariat fom 1/1-20 tom 31/5-21 

Medisinsk avdeling  har 7 overlegestillingar, 7 LIS 2/LIS 3 og 5 LIS 1. Vaktordning i 3-skikt.
Med.avd. Stord har  utdanningsprogram for  LIS2 og LIS 3 Indremedisin.

Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.

Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF . Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/rec., radiologi med CT- og MR lab., fysioterapi avdeling og laboratorium med blodbank. Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.

Ved medisinskavdeling har  me  årleg ca 3660 innleggingar, 9000 polikliniske konsultasjonar og om lag 1500 dagpasientar 

Opptaksområdet er på om lag 50.000 innbyggjarar, fordelt på fem kommunar.

Stord har flott natur som gjev særs gode høve til naturopplevingar og - aktivitetar for born og vaksne innan ei heil mengd ulike idrettar. Kulturlivet er rikt og variert, og det er eit godt utbygd skuletilbod med vidaregåande skule og Høgskule. Det er god kommunikasjon norover til Bergen/ Flesland og sørover til Stavanger.

Det er også flyplass på Stord med god kommunikasjon til Oslo.

Arbeidsoppgåver

 • Lege inngår i ordinær vaktordning, for tida7-delt vakt
 • Deltar i utgreiing og behandling av medisinske pasientar

Kvalifikasjonar

 • For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1-teneste
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten)

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Evne til samarbeid
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Eli Karin Solli
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 53 49 11 47
Navn: Hans Olav Fadnes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53491130
Hjemmeside
Arbeidssted
Felles intensiv/poliklinikk/dagbehandling seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord