Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har ledig stilling for lege med oppgaver innen offentlige allmennlegetjenester. Dette kan være oppgaver på blant annet:
- Sykehjem
- Helsestasjon/skolehelsetjeneste
- Oppgaver på kommunens ØHD-avdeling

Vi søker etter lege som har kompetanse og interesse for slike oppgaver.

Det er også mulig å kombinere stillingene med en turnus på legevakt, dersom det er ønskelig. 

Stillingene kan inngå i et spesialiseringsløp for spesialisering i allmennmedisin (LIS3).

Vi gir mulighet for å få tilpasset stillingsstørrelse, og eventuelt tilpasset arbeidsoppgaver ut fra interesser og behov. Ved intern omrokkering av andre stillingsstørrelser bli ledig. Søkere kan derfor i søknaden angi hvilke typer oppgaver de har interesse for, og hva slags stillingsstørrelse de ønsker.

Fra 2020 slås kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen sammen til en kommune. Det må derfor påregnes endringer i stillingenes oppgaver og ansvar.

Arbeidsoppgaver
 • Sykehjem: Medisinskfaglig oppfølging av beboere på kommunens sykehjem. Kommunen har allerede et sterkt fagmiljø for sykehjemsleger, med flere leger i større stillinger, og man vil bli del av denne gruppen.
 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste: Foreløpig primært oppfølging av barn og foreldre i helsestasjonstjenesten, men det jobbes med å etablere skolelegestillinger, og dette kan bli aktuelt på sikt.
 • Annet: Oppgaver innen ØHD, flyktninghelse, helsestasjon for ungdom og annet er det tidvis også behov for, og kan være aktuelt etter hvert.
Kvalifikasjoner
 • Full autorisasjon som lege, med fullført LIS1 eller tilsvarende
 • Den som ansettes må være spesialist i allmennmedisin, eller være villig til å starte på spesialisering i allmennmedisin (LIS3)
 • Krav om politiattest.
 • Erfaring fra allmennmedisin vil bli vektlagt.
 • Interesse for primærhelsetjenester og allmennmedisin
 • Søker må kunne arbeide selvstendig som lege
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Vi tilbyr
 • Kommunen har et godt utviklet fagmiljø innen sykehjemsmedisin/geriatri, og kommunen har planer for styrking av fagmiljøet tilknyttet oppvekstsektoren.
 • Fastlønn. Lønnsnivå etter avtale
 • Pensjonsordning for offentlig ansatte
 • 37,5 timers arbeidsuke, regulert arbeidstid
 • Mulighet for nye fleksitid
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune (gamle)
Virksomhet behandling og rehabilitering, Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Haarr
Tittel: Rådgiver
Telefon: 95261737
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Arbeidssted
Rådhusgata 16
4612 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Jobb i Kristiansand- mulighetenes by!

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image