Kort om arbeidsgiver
Bydel Vestre Aker har 29 fastlegehjemler og to LIS1 fordelt på 9 legesentre. Det er ledig fastlegehjemmel, nyopprettet 0-liste, ved Kragskogen legesenter med forventet oppstart 1.3.2020 (mulighet for tidligere oppstart). Kragskogen legesenter er lokalisert i Holmenkollen. Det er to leger og to legesekretærer i 100% stilling og de utvider nå med én lege til i nyoppussede lokaler. På sikt kan det bli aktuelt å ta inn ytterligere én lege. Legesenteret er tilknyttet Norsk Helsenett, benytter Infodoc journalsystem, Melin betalingsterminal og er godt utstyrt. Legene er selvstendig næringsdrivende organisert i DA og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften.

Kun elektroniske søknader med CV vil bli vurdert. Vennligst oppgi HPR-nr.  

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart.  


Arbeidsoppgaver
 • Åpen uselektert allmennpraksis
 • Allmennmedisinske offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke på Vestre Aker helsestasjon
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt
 • Ny fastlege forutsettes å inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret, og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende regelverk. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege i Helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller godt i gang med utdanningsløpet til spesialiteten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege 
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
Godt og tett samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Aa
Tittel: Fastlege
Telefon: 907 65 704
E-post: oyvind.aa@hotmail.com
Navn: Åse Ruth Eggemoen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 902 67 426
Arbeidssted
Kragskogen legesenter
Holmenkollveien 78b
0784 OSLO