Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

I Området er det ledig to utdanningsstillinger for lege i spesialisering i medisinsk mikrobiologi (LIS) med 6 års varighet. Snarlig tiltredelse er ønskelig.
Tjeneste ved Folkehelseinstituttets mikrobiologiske avdelinger tilfredsstiller krav til gruppe I tjeneste ved akademisk institusjon og kan godkjennes med inntil 3 år av hovedutdannelsen. Folkehelseinstituttet samarbeider med annen mikrobiologisk avdeling for å kunne tilby full utdannelse i medisinsk mikrobiologi.

Den ene stillingen vil være knyttet til Avdeling for virologi, mens den andre stillingen vil være tilknyttet Avdeling for bakteriologi. Ved begge avdelingene utføres mikrobiologisk overvåking, referanseundersøkelser, utbruddsoppklaring, måling av immunitet, forskning og rådgivning. Instituttet har ansvar for 30 ulike referansefunksjoner innen medisinsk mikrobiologi. Det er gode muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter ved området, og arbeidet kan legges til rette for å starte med doktorgradsutdanning i løpet av tjenestetiden dersom dette er ønskelig.

For begge stillingene vil tjeneste ved andre avdelinger i området være mulig.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er primært knyttet til de respektive avdelingenes arbeid innen referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi
 • Tverrfaglig samarbeid innen området knyttet til bl.a. utbruddsoppklaring og oppfølging av vaksinasjonsprogram
 • Rådgivning og kontakt med behandlende leger og andre mikrobiologiske laboratorier blir også en sentral del av arbeidet

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en lege med interesse for medisinsk mikrobiologi som ønsker å spesialisere seg i faget
 • Den som tilsettes må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og leveringsdyktig
 • Strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og positiv innstilling

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i trivelig, aktivt og sterkt fagmiljø
 • Lønn som lege etter avtale innenfor Statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidsordninger 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Anna Karin Germundsson Hauge
Tittel: Fung. avdelingsdirektør
Telefon: 46486056
Navn: Kristin Rasmussen Modalsli
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 95042793
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Lovisenberggata 6
0456 Oslo