Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i Narvik, den tredje største byen i Nordland, med ca. 19 000 innbyggere i kommunen. Med øyer i vest og fjell i alle andre retninger, legger Narvik til rette for en rekke opplevelsesmuligheter i naturskjønne omgivelser. Narvikfjellet skisenter, ligger midt i byen, med flere traseer, Skandinavias høyeste fallhøyder og store offpiste-områder.

Avtalen er en videreføring av Jens Kratholm sin 100 % driftsavtale i Narvik.
For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Driftsavtalen er i dag ikke i drift, og ved tildeling står spesialist fritt til å velge lokalisering av praksisen i Narvik, Helse Nord RHF er positiv til samlokalisering med andre spesialister.

Jens Kratholm har utført kataraktkirurgi. Kvalifiserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helse Nord RHF om videreføring av operasjonsvirksomheten.

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk oftalmologisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, blant annet om prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging. Det forutsettes utover dette et nært samarbeid med den øvrige helsetjeneste.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.
Kvalifikasjoner
 • Helse Nord RHF søker spesialister innen oftalmologi med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Spesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.
 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 362 600,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonleder
Telefon: 913 33 630
Navn: Helle W. Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4136193385
Arbeidssted
Administrasjonsveien 1
8514 NARVIK