Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en veldrevet og spennende avtalehjemmel på Sortland, "den blå byen ved sundet". Sortland er det viktigste handels- og servicesenteret i Vesterålen, og har gode kommunikasjonsforbindelser, med kort vei til flyplassen på Stokmarknes. Hurtigruten har to daglige anløp. Det er kort vei til vakre natur- og friluftsopplevelser.

Avtalen er en videreføring av øyelege Stig Tønseth sin 100 % driftsavtale.
For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

Driftsavtalen er lokalisert i samme bygg og etasje som øyelege Ann Christin Wisthus, i fine og meget godt utstyrte lokaler i Sortland sentrum.

Junior kan starte opp etter avtale med Helse Nord RHF og senior Stig Tønseth.

Arbeidsoppgaver
 • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk øye virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk,behandling og evt. relevante operasjoner i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og Nordlandsykehuset HF blant annet om prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging. Det forutsettes utover dette et nært samarbeid med den øvrige helsetjeneste.
 • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Spesialister som har en avtalehjemmel i Helse Nord skal blant annet:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.
Kvalifikasjoner
 • Helse Nord RHF søker øye spesialist med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Avtalespesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.
 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Linn Hege Larsen
Tittel: rådgiver
Telefon: 922 97 252
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 913 33 630
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4129997779
Arbeidssted
Kjøpmannsgt 22
8401 SORTLAND